Actievoorwaarden “Green Juice Actie”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Golden Ticket Actie”, georganiseerd door Superfoods BV, gevestigd in Landsmeer, hierna genoemd “Superfoods”, en is bedoeld ter promotie van de verkoop van producten van Superfoods. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze winactie actievoorwaarden, hierna genoemd “actievoorwaarden”.
 • Artikel 1. Toepasselijkheid actievoorwaarden
  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Golden Ticket Actie”: maak kans op diverse prijzen bij elke aankoop van een tube Green Juice 500 gram (nieuwe formule). De “Golden Ticket Actie” verspreidt 3 typen tickets: 1 gouden ticket, 2 zilveren tickets en 10 bronzen tickets. Met elk type ticket wint de deelnemer een andere prijs. Door deelname aan deze actie gaat elke deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Artikel 2. Spelregels & duur van de actie
  1. Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland en België tenminste 18 jaar oud zijn of, voor minderjarige, ook toestemming hebben van hun ouders/of van de persoon met het ouderlijk gezag. Medewerkers van Superfoods, 95 Bulls en Misi Fulfilment en evenals hun directe familieleden en alle personen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

  2. De actie loopt van … 2022 t/m … 2022. Alleen de aankopen van een tube Green Juice 500 gram (nieuwe formule) doen mee aan de “Golden Ticket Actie”.

  3. Om deel te kunnen nemen aan de “Golden Ticket Actie” dien je de aankoop te voltooien in één van de webshops van Superfoods: https://superfoodies.nl/ of https://supergreens.nl/.

  4. Koop één of meerdere tubes Green Juice 500 gram (nieuwe formule) op https://superfoodies.nl/ of https://supergreens.nl/ en maak kans op een gouden, zilveren of bronzen ticket. Maak een (selfie) foto met jouw ticket en stuur de foto naar: info@superfoodies.nl. Superfoods reageert vervolgens zo snel mogelijk met jouw gewonnen prijs. Deze informatie is te vinden op het ticket zelf.

  5. Alleen door deelname verleent de winnaar Superfoods toestemming om zijn of haar voornaam en woonplaats te gebruiken in alle communicatie met betrekking tot deze actie, zonder dat dit gebruik de winnaar recht geeft op een vergoeding of enig ander voordeel dan het verkrijgen van de gewonnen prijs. Dit gebruik van persoonlijke gegevens zal in ieder geval niet langer duren dan tot 12 maanden na het einde van deze actie, dat wil zeggen tot en met 1 oktober 2023. Indien de winnaar bezwaar wil maken tegen dit gebruik van zijn of haar gegevens, dient hij of zij dit direct kenbaar te maken aan Superfoods door middel van contact op te nemen met de klantenservice van Superfoods. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@superfoodies.nl of te bellen naar: 020-7009857.

  6. Superfoods behoudt zich het recht om op elk moment elke deelname te weigeren die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden. Deelnemers kunnen gedurende de looptijd van de actie meerdere keren meedoen (met dezelfde achternaam, voornaam en adres).
 • Artikel 3. Informatie over de trekking en de prijs
  De “Golden Ticket Actie” bestaat uit drie typen tickets: 1 Gouden Ticket, 2 Zilveren Tickets en 10 Bronzen Tickets. Elke type ticket staat voor een andere prijs:


  1.Golden Ticket: Een week lang verblijf in het magische Gasselte in een familie boshuis. Dit is inclusief 2 volwassenen en maximaal 3 kinderen. Geniet van de magie van de natuur, het samenzijn en het even weg zijn.

  2.Zilveren Ticket: 1 jaar lang GRATIS Immunity of Luminous. Mix and match van deze 2 producten mag natuurlijk ook, jij kiest! Geniet van je prijs en experimenteer er lekker op los en ontdek wat Luminous doet voor je huid/haar/nagels of wat Immunity kan betekenen voor je immuunsysteem. Dit is gelijk aan 6 potten totaal (of Luminous, of Immunity, of bv 3 van beide).

  3.Bronzen Ticket: Multipack Upgrated Protein (eiwitpoeder) met de smaken: Shape/vanille, Recover/banaan en Energise/chocola + het receptenboek Protein. Geniet van je prijs en experimenteer er lekker op los en ontdek wat je ervaart door meer eiwitten in je dagelijkse voedingspatroon te verwerken!

  • In totaal zullen er 13 winnaars uit deze actie voortkomen.
  • Een winnaar wordt binnen 7 dagen na het insturen van zijn (selfie) foto geïnformeerd over zijn prijs en de voorwaarden van zijn prijs.
  • De winnaar van de prijs dient binnen 3 weken te reageren. Na 3 weken heeft Superfoods het recht om een nieuwe winnaar bekend te maken en daarmee komt de prijs voor de eerst aangewezen winnaar te vervallen.
  • Superfoods behoudt zich het recht voor om elke deelname te controleren alvorens de winnaar aan te wijzen. Daarbij kunnen onder meer de naam, het e-mailadres, de leeftijd en het woonadres van de deelnemer worden gecontroleerd.
  • Het is niet toegestaan om de prijs door te verkopen aan derden.
  • De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten uit de webshop.
 • Artikel 4. Privacybeleid
  • Je hebt recht op toegang tot, wijziging van, bezwaarmaking tegen en verwijdering van de gegevens die in het kader van deze actie worden verzameld. Bovendien heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verzamelen van je persoonlijke gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de klantenservice van Superfoods. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@superfoodies.nl of te bellen naar: 020-7009857.
  • Bij het gebruik van gegevens ten behoeve van de “Golden Ticket Actie” mag Superfoods informatie van de deelnemers verstrekken aan haar derden. Dit mag uitsluitend geschieden in het kader van het beheer van deze actie.
  • De informatie die u verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van deze actie.
 • Artikel 5. Aansprakelijkheid
  Door deel te nemen aan deze actie aanvaarden deelnemers dat zij meedoen op eigen risico. Superfoods aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van:

  • Materiële schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw deelname aan deze actie;
  • Overlijden of lichamelijk letsel als direct gevolg van deelname aan deze actie, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid door Superfoods zelf;
  • Indien er sprake is van een handeling, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid die niet redelijkerwijs aan Superfoods kan worden toegerekend en die ons verhindert de actievoorwaarden na te leven of de actie zoals voorzien tot een goed einde te brengen, kan Superfoods hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Dit reglement kan gedurende de hele looptijd van de actie worden geraadpleegd op de actiepagina van Superfoods, onder de algemene voorwaarden van de actie.
 • Artikel 6. Diverse
  Bij vragen over deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Superfoods. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@superfoodies.nl of te bellen naar: 020-7009857.