Privacy

Privacy statement

Superfood.nl, Supergreens.nl en Supergreens.be zijn websites van Superfoods B.V., gevestigd te Landsmeer en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Superfoods B.V.
Kanaalweg 26
1121 DR Landsmeer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Superfoods B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • ​E-mailadres
  • ​Ip-adres
  • ​Betaalgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Superfoods B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Om telefonisch of per e-mail contact te zoeken met de klant om hem of haar te informeren over de bestelling en levering hiervan
  • Voor het versturen van de nieuwsbrief, indien daar toestemming voor gegeven is
  • Voor administratieve doeleinden, zoals levering, facturatie en klantenservice

Geautomatiseerde besluitvorming

Superfoods B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Superfoods B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Superfoods B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van huidige wetgeving bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal zeven jaren na de laatste bestelling. Dit volgens de huidige wetgeving voor de bewaartermijn van de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Superfoods B.V. deelt nooit gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten of als dit wettelijk verplicht is. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren. Gegevens worden nooit gedeeld voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Superfoods B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Superfoods B.V.. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Superfoods B.V.. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Facebook, Linkedin, Instagram, Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Superfoods B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@superfood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Superfoods B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Superfoods B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@superfood.nl.
Onze Belofte
Bij Superfood.nl scoren we gemiddeld een 8.8 over meer dan 5392 beoordelingen. Voor een reden. Wij houden van onze klanten. 97% van onze klanten beveelt ons aan.
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Dit product is gegarandeerd minimaal 4 maanden houdbaar.  

Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord:
Tel :+31(0)207009857

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00 

Email: info@superfood.nl
Superfoods B.V. Kanaalweg 26, 1121 DR Landsmeer +31(0)207009857
KvK: 54552958 BTW: NL.851348749.B01